Taisyklės ir sąlygos

PAGRINDINĖS TAISYKLĖS

1. Bendrosios nuostatos:

1.1. Šios Taisyklės yra juridiškai privalomas dokumentas, kuris nustato Pirkėjo (toliau – „Jūs”) ir Pardavėjo (toliau – „Mes”) tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę, Jums įsigyjant prekes elektroninėje parduotuvėje www.treniruokliugamyba.lt (toliau – „e-parduotuvė”).

1.2. Pirkdami e-parduotuvės internetinėje svetainėje www.treniruokliugamyba.lt Jūs be jokių išlygų ir apribojimų sutinkate su šiomis Taisyklėmis.

1.3. Sutikdami su šiomis Taisyklėmis, Jūs patvirtinate, jog turite teisę be jokių apribojimų pirkti e-parduotuvėje parduodamas prekes, t.y. esate:

1.3.1. veiksnus fizinis asmuo;

1.3.2. juridinis asmuo/jo atstovas.

1.4. Jūs, sutikdami su šiomis Taisyklėmis, taip pat sutinkate, kad Jūsų nurodytu el. pašto adresu bus siunčiami informaciniai pranešimai, būtini prekių užsakymui, mokėjimui ir pristatymui įvykdyti.

2. Pirkimo – pardavimo sutarties sudarymo momentas:

2.1. Sutartis tarp Jūsų ir Mūsų laikoma sudaryta nuo to momento, kai Jūs e-parduotuvėje suformavę prekių krepšelį, nurodę pristatymo adresą, susipažinę su mūsų Taisyklėmis, pažymite laukelį, kad „Sutinku su taisyklėmis ir sąlygomis ir sutinku besąlygiškai jų laikytis.” bei paspaudžiate mygtuką „Kitas”.

2.2. Užregistruoti Jūsų užsakymą gamybai būtinas avansinis apmokėjimas, gavus avansinį apmokėjimą už prekes į Mūsų banko sąskaitą, nurodytą užsakymą patvirtinime gamybai. Likusi užsakymo suma bei pristatymo mokestis privalo būti sumokėtas prieš pristatant užsakytas prekes.

3. Jūsų teisės:

3.1. Jūs turite teisę pirkti prekes e-parduotuvėje šių Taisyklių ir e-parduotuvės nustatyta tvarka.

3.2. Jūs turite teisę atsisakyti prekių pirkimo-pardavimo sutarties su e-parduotuve, pranešdamas apie tai mums raštu (elektroniniu paštu [email protected], nurodant sutarties/užsakymo numerį ir kontaktinius duomenis) ne vėliau kaip per 24 (dvidešimt keturias) valandas nuo avansinio užsakymo apmokėjimo. Mes įsipareigojame grąžinti Jums sumokėtus pinigus per 10 (dešimt) darbo dienų.

3.3. Prekių grąžinimo teisės aprašytos šių taisyklių 8 dalyje.

4. Jūs įsipareigojate:

4.1. Priimti užsakytas prekes ir už jas sumokėti sutartą likusią kainą, atėmus avansinį apmokėjimą, kuris pervedamas norint užregistruoti jūsų užsakymą gamybai, bei pristatymo mokestį prekių pristatymo metu.

4.2. Jeigu pasikeičia Jūsų užsakymo formoje pateikti duomenys, Jūs privalote nedelsdamas pranešti apie tai mums el.paštu [email protected] Neatnaujinus duomenų, mes neatsakome už tinkamą mūsų sutarties vykdymą.

4.3. Jūs, naudodamasis e-parduotuve, sutinkate su šiomis Taisyklėmis ir privalote jų laikytis.

5. Mūsų teisės:

5.1. Jei Jūs bandote pakenkti e-parduotuvės darbui ar stabiliam veikimui, galime be išankstinio perspėjimo apriboti, sustabdyti Jūsų galimybę naudotis e-parduotuve.

5.2. Mes, susidarius svarbioms aplinkybėms, galime laikinai arba iš viso nutraukti internetinės parduotuvės veiklą apie tai iš anksto nepranešę Jums.

5.3. Mes galime vienašališkai pakeisti šių Taisyklių sąlygas bet kuriuo metu. Norėdamas apsipirkti šioje internetinėje parduotuvėje, privalėsite iš naujo susipažinti ir sutikti su pakeistomis sąlygomis. Jums nesutikus su pakeistomis sąlygomis, mes pasiliekame teisę nepriimti Jūsų užsakymo.

6. Mes įsipareigojame:

6.1. Sudaryti visas sąlygas Jums tinkamai naudotis elektroninės parduotuvės teikiamomis paslaugomis.

6.2. Pristatyti Jūsų užsakytas prekes Jūsų nurodytu adresu per sutartą pristatymo laikotarpį.

7. Prekių pristatymas:

7.1. Prekės pristatomos tik Lietuvos Respublikos teritorijoje (išskyrus Kuršių Neriją). Dėl prekių pristatymo į Kuršių Neriją ar kitą šalį parašykite el. paštu [email protected]

7.2. Prekių pristatymo kaina priklauso nuo užsakymo vietos ir užsakymo dydžio.

7.4. Treniruoklius gaminame pagal individualų užsakymą ir pristatome 8 – 13 savaičių laikotarpyje. Jūs sutinkate, jog išimtiniais atvejais prekių pristatymas gali vėluoti dėl nenumatytų aplinkybių. Tokiu atveju mes įsipareigojame nedelsiant susisiekti su Jumis ir suderinti prekių pristatymo sąlygas.

7.5. Pristatytas prekes Jūs įsipareigojate priimti pats. Tuo atveju, jei Jūs prekių pats priimti negalite, o prekės pristatytos nurodytu adresu bei remiantis kitais Jūsų pateiktais duomenimis, Jūs neturite teisės reikšti Mums pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.

7.6. Prekių pristatymo metu Jūs privalote kartu su Mūsų įgaliotu atstovu patikrinti siuntinyje pristatytų prekių būklę bei pasirašyti prekių Pristatymo lape.

7.7. Jums pasirašius Pristatymo lape yra laikoma, kad siuntoje esančios prekės yra tvarkingos, o siunta yra perduota taip pat tvarkingai, Jūs pretenzijų dėl siuntoje esančių prekių neturite.

7.8. Pastebėję siuntoje esančių daiktų išorinį pažeidimą įlenkimą (-us), įbrėžimą (-us), ar pan.), privalote tai pažymėti siuntos priėmimo-perdavimo dokumente bei dalyvaujant Mums ar Mūsų įgaliotam atstovui surašyti laisvos formos siuntos ir (ar) prekės (-ių) pažeidimo (neatitikimo) aktą. Jums neatlikus šių veiksmų, Mes atleidžiami nuo atsakomybės prieš Jus dėl prekių pažeidimų, jeigu tokių pažeidimų atsiradimo pagrindas nėra gamybinis brokas, bei dėl prekių komplektacijos neatitikimų, jeigu šiuos neatitikimus galima nustatyti apžiūrint prekių išorę.

7.9. Per 2 (dvi) dienas nuo prekių priėmimo dienos, turite teisę pareikšti pretenziją dėl vėliau pastebėtų ir aktais užfiksuotų neatitikimų. Šiuo atveju įsipareigojame išnagrinėti pretenziją per 10 (dešimt) darbo dienų ir esant pagrįstai pretenzijai, pasiūlyti Jums grąžinti prekes arba pakeisti jas atitinkančiomis kokybės reikalavimus, arba sumažinti prekių kainą.

8. Daiktų grąžinimas:

8.1. Pagamintos kokybiškos ir užsakymą atitinkančios prekės nekeičiamos ir atgal nepriimamos. Šių daiktų grąžinimo teise Jūs galite pasinaudoti tik tuo atveju, jei pristatyta prekė yra nekokybiška.

8.2. Grąžinamas daiktas privalo būti pilnai sukomplektuotas ir supakuotas. Už pilną daikto sukomplektavimą ir supakavimą atsakote Jūs. Jeigu daiktas nėra pilnai sukomplektuotas ir tinkamai supakuotas, mes ar mūsų atstovas neprivalo priimti daikto grąžinimui.

8.3. Daiktas turi būti grąžinamas toje pakuotėje, kurioje jis buvo pristatytas Jums. Pakuotė turi būti nesugadinta (kiek tai įmanoma po daikto išpakavimo), švari, tinkamai paruošta siuntimui.

8.4. Mes įsipareigojame atsiimti iš Jūsų nekokybišką ar neatitinkančią individualaus užsakymo savybių prekę, ją pakeisti analogiška preke, apmokėdami grąžinimo ir pristatymo išlaidas.

8.5. Mes neatsakome už tai, kad e-parduotuvėje esančios prekės savo spalva, forma ar kitomis savybėmis gali neatitikti realių prekių savybių dėl Jūsų naudojamos įrangos (pvz. monitoriaus) ypatybių.

9. Atsakomybė:

9.1. Jūs esate visiškai atsakingas už užsakymo formoje pateiktų duomenų teisingumą. Jei Jūs nepateikiate tikslių duomenų užsakymo formoje, mes neatsakome už dėl to atsiradusius padarinius.

9.2. Jūs atsakote už veiksmus atliktus naudojantis e-parduotuve.

9.3. Jeigu trečiosios šalys pateikia ir/ar naudojasi Jūsų duomenimis, Jūs atsakote už trečiosios šalies atliktus veiksmus.

9.4. Mes neatsakome už kitų įmonių tinklalapiuose pateiktą informaciją, net jeigu Jūs patenkate į šiuos tinklalapius per e-parduotuvėje esančias nuorodas.

9.5. Atsiradus žalai kaltoji šalis atlygina kitai šaliai atsiradusius nuostolius.

10. Informacijos siuntimas:

10.1. Mes visus pranešimus siunčiame Jūsų užsakymo formoje pateiktu el. pašto adresu.

10.2. Jūs visus pranešimus ir klausimus siunčiate e-parduotuvės elektroninio pašto adresu: [email protected]

11. Baigiamosios nuostatos:

11.1. Šioms Taisyklėms yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

11.2. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, yra sprendžiami derybų keliu. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teismuose pagal mūsų bendrovės registravimo vietą.